en ru
Sazinieties

Sazinieties ar mumi

+37120003132
   Es piekrītu datu apstrādes noteikumiem


PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Publicēts:

 

[…](turpmāk – datu pārzinis) ciena un sargā katra mūsu vietnes […] apmeklētāja privātumu un apņemas likumīgi, godīgi un caurspīdīgi apstrādāt Jūsu sniegtos datus.

 

Šajā privātuma politikā sniegtā informācija ietver: kādus Jūsu personas datu mēs vācam, ar kādu mērķi plānojam tos apstrādāt, kāds ir datu apstrādes juridiskais pamatojums un kādas tiesības Jums ir pārvaldīt savus sniegtos datus.

 

Turpinot pārlūkošanu mūsu interneta vietnēs un izmantojot to sniegtos pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka iepazināties ar šo privātuma politiku un piekrītat tajā aprakstītajiem personas datu apstrādes principiem, kas piemērojami Jums, izmantojot mūsu interneta vietni. Jūs arī apstiprināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem vai, pretējā gadījumā, izmantojat interneta vietni ar vecāka vai aizbildņa piekrišanu vai atļauju.

 

KĀDUS DATUS MĒS VĀCAM?

(a) Datus, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat, aizpildot pakalpojumu pasūtījuma formas, interesējoties par mūsu pakalpojumiem, sazinoties ar mums, aizpildot kontaktformas vai izmantojot citas tīmekļa formas vietnē. Vācamie dati ir Jūsu vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., e-pasta adrese, dati, kas ir saistīti ar pakalpojumu pasūtīšanu, pieprasījums par pakalpojumiem un jebkādi citi dati, kurus Jūs sniedzat papildus pēc savas iniciatīvas.

(b) Datus, kuri netieši, automātiski tiek vākti par iekārtu un pārlūku, ko Jūs izmantojat, lai piekļūtu vietnei (piemēram, IP adrese, sīkdatņu identifikators, iekārtas tips un pārlūka tips), un par pārlūka darbību (piemēram, kuras lapas apmeklējat). Vairāk informācijas par mūsu vietnēs izmantojamām sīkdatnēm atradīsiet nodaļā “Sīkdatņu politika”.

(c) Datus, kuri tiek vākti “Biomotorai” kontos sociālajos tīklos, Jums jebkādā veidā sazinoties ar mums ar “Biomotorai” konta starpniecību sociālajos tīklos vai ar aktīvām darbībām tajos piedaloties. Vairāk informācijas par datu apstrādi sociālajos tīklos, atradīsiet sadaļā “Sociālie tīkli”.

KĀDIEM MĒRĶIEM APSTRĀDĀJAM DATUS?

Ar Jums saistītie dati, kurus, pārlūkojot vietnes, radām vai vācam, var tikt izmantoti vietņu administrēšanai un pārvaldīšanai, vietņu izmantošanas novērošanai un analizēšanai, vietņu funkcionalitātes un satura optimizēšanai. Dati, kurus Jūs norādāt vietnēs esošajās tīmekļa formās, tiks apstrādāti saskaņā ar noteiktās formas paredzēto izmantošanas mērķi (piemēram, lai sniegtu Jums Jūsu pasūtītos pakalpojumus, sniegtu Jums informāciju par pakalpojumiem vai atbildētu uz citiem Jūsu pieprasījumiem).

Aprakstu, kā un kādos nolūkos trešās puses apstrādā ar Jums saistītos datus, cik tas ir saistīts ar vietnēm, atradīsiet nodaļā “Trešo pušu pakalpojumi”.

SAŅĒMĒJI

Lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus, “Biomotorai” noteiktu datu apstrādes darbību veikšanai (piemēram, datu uzglabāšanai) var piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, kuri datu apstrādes darbības veiks “Biomotorai” vārdā. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve datiem tikai konkrēti norādītiem mērķiem, šādā gadījumā “Biomotorai” īsteno pasākumus, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji iedzīvina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta datu drošība. Lai uzzinātu, kādiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir, ir piekļuve Jūsu datiem, kurus savāca vai izveidoja “Biomotoria”, un kādam mērķim, sazinieties nodaļā “Kā ar mums sazināties” norādītajā veidā.

Izņemot tos gadījumus, kas ir izklāstīti iepriekš, dati, kurus, pārlūkojot vietnes, savāc vai rada “Biomotorai”, tiks nodoti tikai apkopotā/anonīmā formā (personu, juridisko personu u. tml. nosaukumi tiks dzēsti vai aizstāti ar anonīmiem vai fiktīviem identifikatoriem).

Aprakstu, kā un kādos nolūkos trešās puses apstrādā ar Jums saistītos datus, ciktāl tas ir saistīts ar vietnēm, atradīsiet nodaļā “Trešo pušu pakalpojumi”.

PIEKRIŠANA UN TIESISKAIS PAMATS

Sniedzot datus vietnes tīmekļa formās, Jūs piekrītat, ka dati tiks izmantoti saskaņā ar formas paredzēto mērķi. Ja ar Jums saistītie dati tiek izmantoti “Biomotorai”, neprasot Jūsu piekrišanu, datu apstrādes likumīgais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama, lai panāktu likumīgās “Biomotorai” intereses (norādītas iepriekš), un tās, ņemot vērā interešu līdzsvaru, uzskatāmas kā tādas, kas neaptver Jūsu intereses vai galvenās tiesības un brīvības. Noteikta ar Jums saistīto datu apstrāde arī var būt būtiska, lai īstenotu likumīgās prasības.

UZGLABĀŠANA UN DROŠĪBA

Ar Jums saistītie dati, kuri, pārlūkojot vietnes, tiks savākti vai izveidoti, netiks uzglabāti ilgāk nekā tas ir pamatoti nepieciešams iepriekš aprakstītajos apstrādes nolūkos. “Biomotorai” (vai, ja tiek piemērots, tās pakalpojumu sniedzēji) ieviesa fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai tiktu nodrošināta datu apstrādes un datu rakstura draudiem atbilstoša līmeņa drošība. Šādi pasākumi iedzīvināmi, lai: (a) nodrošinātu, ka dati būs pieejami tikai pilnvarotiem darbiniekiem; (b) nodrošinātu, lai nevienam no darbiniekiem nebūtu piekļuves tiesības datiem, izņemot tos, kuriem piekļuve šādiem datiem ir nepieciešama; (c) nodrošinātu, ka visiem šādiem pilnvarotiem darbiniekiem tiek piemērotas atbilstošas saistības glabāt datu konfidencialitāti; un (d) aizsargātu datus pret neatļautu atklāšanu un piekļuvi, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zaudēšanu un izmaiņām.

Ar Jums saistītie dati, kurus, pārlūkojot vietnes, savācam vai izveidojam, tiks uzglabāti Eiropas Savienībā. Taču gadījumos, kad dati tiks nodoti no Eiropas Savienības vai citām valstīm un teritorijām, kurās ES Komisija ir apņēmusies nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, valstij vai teritorijai, kura nenodrošina šāda līmeņa aizsardzību, “Biomotorai” piemēros pienācīgus papildu aizsardzības pasākumus, kas nodrošina pietiekamu datu aizsardzību (piemēram, “Standarta datu aizsardzības noteikumi”, kas sniegti 2010. gada 5. februāra Eiropas Komisijas lēmumā 2010/87/EK pielikumā).

SĪKDATŅU POLITIKA

Apmeklējot mūsu interneta vietni, noteikti dati var tikt ierakstīti Jūsu datorā sīkdatņu formātā. Sīkdatnes – mazi teksta faili, kas tiek ierakstīti interneta vietnes apmeklētāja cietajā diskā vai pārlūkā, lai uzlabotu interneta vietnes funkcionalitāti vai izsekotu interneta vietnes izmantošanu. Mēs neizmantojam sīkdatnes personīgo datu vākšanai.

Sīkdatnes iedalās divos tipos:

  • Paliekošajās sīkdatnēs. Paliekošās sīkdatnes ierakstāmas diskā, tāpēc paliek arī pēc pārlūka aizvēršanas.
  • Sesijas sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ierakstāmas diskā uz laiku un, aizverot pārlūku, tiek dzēstas.

Lai izvairītos no sīkdatnēm, varat nokonfigurēt savu pārlūku tā, lai tas sīkdatnes nepieņem. Taču to izdarot, dažas interneta vietnes funkcijas nedarbosies. Sīkdatņu bloķēšanas procedūra dažādās interneta vietnēs ir atšķirīga. Vairāk informācijas par to meklējiet Jūsu izmantotā interneta pārlūka aprakstā.

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI

Trešo pušu pakalpojumi tik, cik tas ir saistīts ar vietnēm, aprakstīti zemāk un izmantojami statistikas vākšanai. Attiecīgi pakalpojumu sniedzēji var vākt ar Jums saistītos datus, lai sniegtu pakalpojumus “Biomotorai”, taču “Biomotorai” saņem piekļuvi statistikas datiem tikai apkopotā formā.

“Google Analytics” (http://www.google.com/analytics) izmanto, lai analizētu, kā apmeklētāji izmanto vietni. Apmeklētāju uzvedības novērošanai “Google Analytics” izmanto sīkdatnes. Šo informāciju “Google Inc” apstrādā, lai sagatavotu statistiskās atskaites par interneta vietņu darbību un iesniegtu šādas atskaites “Biomotorai” (“Biomotorai” izmanto tās iepriekš norādītajiem mērķiem). Lai uzzinātu, kā un kādos nolūkos “Google Inc.” var apstrādāt ar Jums saistītos datus, skat. “Google” privātuma politiku (https://policies.google.com/privacy ). Ja velēsieties atteikties no “Google Analytics”, apmeklējiet “Google Analytics” atteikšanās lapu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) un instalējiet.

SOCIĀLIE TĪKLI

Sociālie tīkli, kuriem var piekļūt ar “Biomotorai” vietņu starpniecību, ir sava privātuma politika. Informāciju, kuru norādīsiet “Biomotorai” kontos sociālajos tīklos (ieskaitot paziņojumus, lauciņu “Like” un “Follow” izmantošanu, ka arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārzinis.

“Biomotorai” vietnēs sniegtas norādes uz “Biomotorai” kontiem sociālajos tīklos. Šobrīd Biomotorai ir šādi konti:

(a) “Facebook” tīklā (https://www.facebook.com/Biomotorai/?ref=hl), kura privātuma politika pieejama adresē https://www.facebook.com/policy.php;

(b) “LinkedIn” tīklā (https://www.linkedin.com/company/uab-biomotorai/?trk=top_nav_home), kura privātuma politika pieejama adresē https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

 

JŪSU TIESĪBAS, KAS IR SAISTĪTAS AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Jums ir tiesības lūgt iepazīties ar saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, ierobežot datu apstrādi, tiesības nepiekrist datu apstrādei, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu (neietekmējot uz piekrišanu pamatoto datu apstrādi līdz piekrišanas atsaukšanas likumībai), tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (http://www.dvi.gov.lv/en/http://www.dvi.gov.lv/en/).

 

Lai izmantotu savas tiesības, Jums personīgi pa pastu vai e-pastu jāiesniedz mums rakstisks lūgums par Jūsu tiesību iedzīvināšanu un jāapstiprina sava identitāte. Uz pamatotiem un proporcionāliem Jūsu lūgumiem atbildēsim viena mēneša laikā.

 

BĒRNU PRIVĀTUMS

“Biomotorai” vietnes nav paredzētas bērniem un bērnu personas datu vākšanai. Ja uzskatāt, ka Jūsu bērns izmanto mūsu vietni, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot tālāk tekstā norādīto veidu, lai varētu to pārbaudīt un dzēst neatbilstošus datus.

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS MAIŅA

Pievēršam uzmanību, ka šī privātuma politika var tikt grozīta, bet ar pēdējo, spēkā esošo privātuma politikas redakciju vienmēr varat iepazīties mūsu interneta vietnēs. Grozītā privātuma politika stājas spēkā ar tās publicēšanu dienu mūsu interneta vietnē.

 

KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Par visiem ar personu apstrādi saistītajiem jautājumiem varat vērsties “Biomotorai” izmantojot:

tālr. Nr.

e-pastu vai

adresi